Minulý rok prešlo útulkami na Slovensku takmer 12 000 týraných a nechcených zvierat. Oproti tomu ale stojí podľa štatistík iba 35 prípadov trestných skutkov týraní zvierat. Realita je taká, že spáchaných krutostí môže byť násobne viac, avšak bez toho, aby sa o tom ktokoľvek dozvedel. Potrebujeme vašu podporu, preto:

Doteraz ste spoločne prispeli:  €

Váš dar:

20 €
50 €
100 €

Darujte

Hovoríme nahlas STOP KRUTOSTI na zvieratách. Darujte, aby sme mohli riešiť viac prípadov týraní zvierat.

Za posledných 7 rokov išlo za trestný čin - týranie zvieraťa - do väzenia iba 6 ľudí. Hovoríme o prípadoch ako vyhladovanie na smrť, dobitie, organizovanie obzvlášť brutálnych psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach kvôli množeniu. Za minulý rok sme v Zvieracom ombudsmanovi dostali viac ako 300 podnetov na riešenie. O mnohých prípadoch sa verejnosť nedozvie, v médiách je počuť iba o tých najzávažnejších.

Ak to neurobíme my, útulky, ktoré takéto zvieratá zachraňujú, na to kapacitu mať budú len ťažko

Na to, aby sa bezodkladne zasiahlo, aby sme prinútili kompetentných konať a vymôcť spravodlivosť, musí niekto, kto sa vyzná v legislatíve, zabezpečiť zákonné odobratie dôkazov, ktoré páchateľa usvedčia, podať fundované trestné oznámenie a zúčastniť sa súdneho pojednávania.

Násilie je totiž len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať

Ak sa nám nepodarí získať dostatok financií, nebudeme schopní pomáhať systematicky riešiť prípady krutosti na zvieratách a dosiahnuť zmenu. Veríme, že na Slovensku bude menej krutosti a nespravodlivosti, ak bude možné riešiť veci fundovane, odborne a s ľuďmi, ktorí sa vyznajú v zákonoch.

Darujte, aby zvieratá netrpeli

Súčasný stav je alarmujúci, každý deň pribúdajú nové kruté prípady týrania zvierat. Vďaka tejto iniciatíve bude možné účinne postihovať takúto krutosť. Už príspevok 20 eur umožní Zvieraciemu ombudsmanovi ochrániť tých, ktorí sa brániť nemôžu, v každom kraji. Pretože zviera nie je vec!Zvierací ombudsman

Ide o iniciatívu dobrovoľníkov z Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou na úrovni systémových a legislatívnych zmien v tejto oblasti. Je to neštátna a apolitická inštitúcia, ktorá nie je platená zo žiadnych zdrojov. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorou sa od septembra pomôže znížiť počet týraných a nechcených zvierat. Činnosť je dôležitá aj z hľadiska vnímania ľudí a posilňovania všeobecnej empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie.

Pre viac informácií kontaktujte

Mgr. Zuzana Stanová

Mgr. Zuzana Stanová
Zvieracia ombudsmanka
0948 022 121
zuzana.stanova@zvieraciombudsman.sk

Zvieraci ombudsman

Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.
Námestie SNP 3
811 06 Bratislava
IČO: 42268737
www.zvieraciombudsman.sk